Over de leeuwentrainer
Werkwijze
Vergoedingen
 Geen vergoeding
Contact

Geen vergoeding? Wat dan?

Soms gaat de zorgverzekeraar niet over tot vergoeding. U kunt dan een coulanceverklaring bij uw zorgverzekeraar indienen. Een verwijzing van uw huisarts kan daarbij ondersteunend werken. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunnen wij u hierbij helpen.

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om de kosten van 'De Leeuwentraining' op te voeren als aftrekpost 'specifieke ziektekosten' in uw belastingaangifte.

Informatie hierover is te verkrijgen bij uw belastingadviseur of via de belastingtelefoon. U kunt ook kijken op de website van de belastingdienst.