Over de leeuwentrainer
Werkwijze
 uitgangspunten
 integratief
 interventies
 groepstraining
 wat leert uw kind
Vergoedingen
Contact

Waarom in een groep?

Kinderen leren in een omgeving die ze als veilig beschouwen. Wij hechten groot belang aan de waarborg daarvan. Binnen deze veilige setting krijgt het kind de gelegenheid het eigen gedrag/ emoties/gevoelens en dat van de ander te observeren. Maar ook het eigen gedrag te interpreteren, te voorspellen en te oefenen.

Kinderen leren door te ervaren. Juist bij deze groep kinderen is de interactie met de ander zeer waardevol, aanvullend en van essentieel belang. Immers, ze hebben vaak geen goede ervaringen opgedaan in een groep. Nu krijgen ze de kans om weer in een groep hun vaardigheden te vergroten.

Uw kind krijgt zo de kans om in de sessies positieve ervaringen op te doen en met leeftijdsgenootjes, al spelenderwijs, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en uit te proberen.

Alles wat uw kind leert in de leeuwentraining draagt bij aan een evenwichtiger zelfbeeld. Hierdoor worden eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroot.

Kinderen gaan zichzelf (weer) als waardevol ervaren en leren beter met zichzelf en anderen om te gaan.