Over de leeuwentrainer
Werkwijze
 uitgangspunten
 integratief
 interventies
 groepstraining
 wat leert uw kind
Vergoedingen
Contact

Wat is Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie?

Als de ene mens goed is en de ander slecht, Dan dienen we voorbij goed en slecht te kijken. (Twjang-tse)

Lichaam en geest.

Onze huidige gezondheidszorg is gebaseerd op een medische model. Dit model kijkt naar wat er fysiek mis is met iemand. Alles staat daar los van elkaar. Er zijn doktoren voor alle delen van het lichaam. Daarnaast zijn er doktoren voor de geest.

Via de kwantummechanica is ontdekt dat op het allerkleinste subatomaire niveau alles met elkaar is verbonden. Deze ontdekking heeft grote gevolgen voor het inzicht dat we hebben gekregen in de samenwerking van het lichaam en de geest. Inmiddels zijn er veel wetenschappelijk onderzoeken gedaan naar die ssamenwerking tussen het lichaam en de geest. Deze onderzoeken hebben uitgewezen dat er meedere factoren van invloed zijn op bijvoorbeeld ons immuunsysteem en dus hierdoor op het ontstaan van ziekten. Een van die factoren is, onze gedachten emoties en overtuigingen die het functioneren van onze cellen en onze organen beïnvloeden. We bestaan niet uit losse onderdelen maar uit delen die allemaal een geheel vormen. De delen hebben hierdoor ook invloed op elkaar.

Modellen

Wereldwijd zijn er honderden verschillende therapeutische theoriën van waaruit vele behandelmodellen voortvloeien. Therapeuten werden vanouds opgeleidt in één enkele methode.

De valkuil hiervan is dat een therapeut blind kan worden voor andere ideeën en behandelmethoden die wellicht nog beter aan zouden sluiten op dat wat de cliënt nodig heeft.

Bij integratieve therapie gaat de therapeut uit van de principes die ten grondslag liggen aan die vele behandelmodellen. Ieder kind, hoe oud of jong het ook is, is uniek. Bij integratieve therapie staat het kind centraal en niet de methodiek of de visie van de therapeut. De therapeut kiest interventies/ technieken uit de verschillende modellen die op het kind aansluiten. De 6 verschillende modellen zijn:

Medisch model:

Zijn er medische oorzaken aan te wijzen m.b.t. de hulpvraag?

Stress/draagkrachtmodel :

Waar wordt de stress door veroorzaakt? Wat is de draagkracht van het kind.

Systemisch model :

Het werken met het gehele systeem ( gezin, familie, school etc). Wat is de invloed hiervan? Hoe wordt er gecommuniceerd?

Gedragsmodel:

Het aan- en afleren van gedrag

Cognitieve model:

Bewustwording van denkpatronen.

Het psycho-analytische model:

Wat voor rol speelt het onderbewustzijn bij de problematiek die speelt.

In het submenu “Interventies” staat uitgelegd welke interventies wij in ‘De Leeuwentraining’ inzetten.