Over de leeuwentrainer
Werkwijze
 uitgangspunten
 integratief
 interventies
 groepstraining
 wat leert uw kind
Vergoedingen
Contact

Welke interventies worden ingezet tijdens de Leeuwentraining?

  • Rots- en watermethodiek
  • NLP
  • Mindfullness
  • Cognitieve gedragstherapie
  • RET-methode
  • Oplossingsgerichte methodieken.
  • Wanneer nodig, EMDR
  • Gedragstherapie ( exposure)
  • Inzet psycho-sociale hulphond.