Over de leeuwentrainer
Werkwijze
 uitgangspunten
 integratief
 interventies
 groepstraining
 wat leert uw kind
Vergoedingen
Contact

Uitgangspunten bij De Leeuwentraining zijn:

 • Een onderscheidende effectieve vaardigheidstraining
 • Basisvoorwaarde is een veilige omgeving
 • Leeftijdsadequaat en dus aansluiten op de ontwikkelingsfase van het kind.
 • Integratief
 • Versterken van autonomie en zelfregulatie
 • Stimuleren en versterken van de sociaal- emotionele en cognitieve vaardigheden.
 • Aanleren van diverse copingstrategieën
 • Waarborgen van een veilige omgeving waarbinnen het kind de diverse nieuwe strategieën en gedragingen kan uitproberen.
 • Beïnvloeden van normoverschrijdend en ongewenst gedrag.
 • Preventief
 • Programma wordt ondersteund en onderbouwd door de laatste wetenschappelijke inzichten.
 • Aansluiting op dagelijks functionering
 • Uitgebreidt intakeformulier teneinde aan te sluiten op de individuele behoeften van het kind.
 • Signaalfunctie voor eventueel onderliggende problematiek
 • Individuele begeleiding binnen groep
 • Laagdrempelig
 • Actieve systemische aanpak (ouders/school)
 • Opvoeden is een dynamisch proces waarbij kind, ouder en omgeving (bv school) elkaar beïnvloeden.
 • Accent op bewustwording zowel bij kind als systeem ( ouders/school) psycho-educatie.
 • Wanneer nodig individuele traumaverwerking aanbieden.
 • Spelenderwijs en uitdagend en daardoor een motiverende factor.